El descobriment dels elements

Els primers elements que es van descobrir van ser els metalls que es troben en estat nadiu a la natura (or, coure, argent...) i dos no-metalls (el carboni i el sofre).

Alguns metalls i semimetalls més van ser obtinguts a partir de minerals, mitjançant els processos de la metal·lúrgia neolítica i de l’alquímia medieval (estany, ferro, plom, arsènic...).

or

OR

coure

COURE

sofre

SOFRE

ferro

FERRO

cursordelineadetiempo

Antiguitat i edat mitjana

1500

De l’alquímia al Segle de les Llums

1800

Revolució Industrial

1850

Mineralogia i espectroscòpia

1900

Descobriment de la radioactivitat

1950

Energia nuclear

2000

Fusió nuclear

Present