ada

Ada Lovelace

ADA és el nostre ecosistema d’aprenentatge digital adaptatiu i també és un homenatge a Ada Lovelace, filla de Lord Byron, pionera de la programació.

ada

lʼecosistema capdavanter dʼaprenentatge digital de Física i Química

ada

Empodera l’alumnat perquè prengui la iniciativa en el seu procés d’aprenentatge.

ada

Contribueix a fer que els alumnes s’interessin per l’àmbit científic i en gaudeixin.

ada

Facilita la feina del docent i millora la intercomunicació entre docents i alumnes.

ada

Ofereix un aprenentatge personalitzat adaptat a la diversitat de l’alumnat.

Diferents formes dʼaprendre

I dʼacompanyar lʼalumnat en lʼobservació i la comprensió

Aplica la neurociència en el procés d'aprenentatge

ADA permet la propia construcció activa de coneixement per part de l'alumnat. Cada unitat pivota sobre la resolució de situacions d'aprenentatge que tenen en consideració les 5 E: descobreixo, construeixo el meu coneixement, organitzo conceptes, aplico i avaluo.

Experiències interactives en un únic entorn digital

Per fomentar la motivació despertar la curiositat

Motiva el teu alumnat en un ecosistema digital interactiu.

ADA facilita l'exposició a l'aula d'una manera atractiva comprensible, enriqueix l'aprenentatge promou la interacció i el descobriment de l'alumnat gracies a una gran base de recursos multimèdia, com ara animacions, vídeos d'experiments, vídeos tutorials, breus reportatges, simuladors, mapes conceptuals i interactius en un únic entorn digital.

Competència multilingüe

Continguts en català i en anglès.

Tots els continguts es troben disponibles simultaniament en català i en anglès.

Versatilitat flexibilitat per atendre la diversitat

Personalitza l'ensenyament en funció del perfil de l'alumnat.

Atén els diferents rimes d'aprenentatge que hi pot haver en una aula amb itineraris personalitzats de reforç i ampliació.

Proporciona a l'alumnat una experiència significativa d'avaluació

Rúbriques d'autoavaluació acadèmica.

Activitats en context i activitats d'autocorrecció gradual que permeten que l'alumnat s'autoavaluï el seu procés d'aprenentatge.

ENTRE-
NA'T!

Proporciona a l'alumnat una experiència significativa d'avaluació

Rúbriques d'autoavaluació acadèmica.

Activitats en context i activitats d'autocorrecció gradual que permeten que l'alumnat s'autoavaluï el seu procés d'aprenentatge.

ENTRE-
NA'T!

Recursos d'interès que enriqueixen el teu projecte pedagògic

Manual d'aprenentatge complementari.

Una completa guia complementària en paper amb els conceptes clau i les activitats en context per acompanyar l'aprenentatge de l'alumnat.

La tecnologia més avançada al servei d'ADA

Característiques i funcions de l'entorn ADA.

• Look and Feel modern i entorn amable.

• Eines fàcils de fer servir per efectuar seguiments assegurar l'autonomia de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.

• Opcions de cerca simple i avançada dels recursos plantejats sota demanda.

• Recursos digitals fets a mida a partir dels continguts específics que es treballen a cada moment.

Sol·licita més informació!