codigo abierto

ESO i
Batxillerat

Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals.

Veure-ho tot

Visual i Plàstica

Aprenentatge basat en projectes. Es proposa l’elaboració de projectes que donen respostes a problemes del món real.

Veure-ho tot

Matemàtiques

Oferim un aprenentatge de les matemàtiques basat en la formulació de preguntes reals i la resposta a aquestes preguntes, i amb sentit sobre qüestions o problemes pràctics.

Veure-ho tot
Matemàtiques
Infantil
avaluació competencial

Les claus de l’avaluació competencial

29/06/2022

El projecte Codi obert d’Editorial Casals ofereix al professorat una proposta de recursos i eines d’acompanyament constant en tot el procés d’aprenentatge que garanteixen...

Veure tots