11/05/2023

adaCasals, l’ecosistema capdavanter d’aprenentatge digital

adaCasals és l’ecosistema capdavanter d’aprenentatge digital de Física i Química i Biologia i Geologia per a nois i noies d’Educació Secundària.

Prova una demo de Física i Química Prova una demo de Biologia i Geologia

Un homenatge a Ada

Ada Lovelace (1815-1852) va desenvolupar un pensament altament creatiu, definit per ella mateixa com a «ciència poètica». Única filla del poeta Lord Byron. La seva mare, la poeta, matemàtica i activista política Anna Isabella Noel Byron, la va marcar amb el seu amor per les ciències. En la seva formació també va comptar amb la influència d’altres grans dones, com l’astrònoma i matemàtica Mary Somerville. Entre les persones de la seva confiança, van destacar Charles Dickens, Michael Faraday o Charles Babbage, considerat el pare de la computació, amb qui va participar en la creació de la «màquina analítica», una eina que pretenia efectuar càlculs impossibles per a un ésser humà.

adaCasals és el nou projecte educatiu d’Editorial Casals basat en la neurociència que permet treballar l’assignatura de Física i Química en un entorn completament digital.  Facilita l’exposició dels continguts a l’aula d’una forma atractiva i comprensible, ja que reforça les explicacions amb recursos digitals i contribueix a fer que l’alumnat s’interessi i es motivi per l’àmbit científic.

Visita el web d'adaCasals

Punts forts

Adaptat a la LOMLOE

Abasta tots els continguts del currículum de manera completa i exhaustiva.

Gran varietat de recursos digitals propis

Simuladors, interactius, laboratoris i professors «a casa».

Gran varietat de situacions d’aprenentatge

Programades a consciència per facilitar la comprensió i el desenvolupament dels estudiants.

Ecosistema d’aprenentatge digital adaptatiu

Centrat a atendre de forma automàtica o manual la diversitat present a l’aula, i adaptable per poder proporcionar una experiència educativa personalitzada i inclusiva.

Manual gratuït en paper

Presenta els conceptes bàsics d’una manera clara i visual, amb esquemes i infografies de doble pàgina perquè es pugui comprendre i assimilar millor el contingut.

Avaluació competencial significativa

Inclou l’etiquetatge de les activitats per generar informes d’avaluació competencial de manera totalment automatitzada, i per facilitar així la comprensió i el seguiment del progrés dels estudiants.

El model d’ensenyament i aprenentatge de les 5E

adaCasals s’estructura en unitats didàctiques que segueixen el model constructivista de les 5E (engage, explore, explain, elaborate i evaluate). A través d’aquesta metodologia, l’alumnat demostra una millora significativa en l’aprenentatge conceptual i en el desenvolupament de les competències de la LOMLOE, així com un increment de l’aprenentatge actiu basat en la investigació i el descobriment.

Engage / Descobreix

Presentem tots els continguts que apareixen al llarg de la unitat, que s’inicia amb l’apartat «Prepara’t», que, mitjançant un vídeo, persegueix despertar la curiositat dels alumnes i ser un petit repàs dels coneixements previs. Plantegem un repte per involucrar activament l’alumnat en una situació real que es resol al final de la unitat.

Explore / Construeix

Construïm coneixement amb autonomia, iniciativa i creativitat, des de l’aprenentatge i l’experiència propis de l’alumnat, a partir de diverses situacions d’aprenentatge.

Explain / Organitza

Interrelacionem els continguts que s’han tractat en les diverses situacions d’aprenentatge i els representem d’una manera visual.

Elaborate / Aplica

Apliquem els conceptes de les diverses situacions d’aprenentatge en contextos reals o versemblants per comprovar si les habilitats i competències s’han adquirit correctament.

Evaluate / Avalua

Avaluem, a través d’activitats contextuals, el grau d’adquisició de les competències específiques que s’han tractat al llarg de la unitat didàctica. Al final, l’alumnat ha de disposar de les eines necessàries per resoldre el repte.