07/09/2022

Comencem el nou curs escolar!

curs escolar

Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals i, alhora, és també l’expressió de la voluntat d’estar oberts al món, un món que canvia a un ritme trepidant i que ens anima a obrir la ment a nous desafiaments.

La intenció és oferir als alumnes el codi que els serveixi per interpretar la realitat, estimular el seu sentit crític, participar en la construcció del seu futur i créixer com a persones autònomes més lliures i, per tant, també més felices.

Hem seguit uns criteris de rigor metodològic i de qualitat tant en el disseny com en l’elaboració de les nostres publicacions, i hem tingut molt en compte fins a l’últim detall. A més, ens hem adaptat meticulosament a les directrius que la nova llei educativa LOMLOE regeix.

Com adaptarem les aules davant dels nous reptes?

A la web de Codi obert es presenten les noves metodologies i els eixos clau de cada materia d’ESO i Batxillerat.

T’HO EXPLIQUEM!