Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat

Reflexionem a partir de situacions i testimonis reals i al més propers possible a vivències que l’alumnat pugui identificar.

Estimulem la reflexió crítica i el debat

Plantegem dubtes, contradiccions, dilemes… que demanen reflexió individual i/o col·lectiva, debat i consens quan és necessari.

Fomentem una actitud de compromís actiu amb els valors ètics

Cada apartat es tanca amb una activitat en què s’han de proposar iniciatives, solucions o accions que sigui possible desenvolupar en l’entorn més immediat en pro dels valors cívics i ètics.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Destaquem el caràcter interconnectat i ecodependent de la vida humana en totes les seves dimensions, amb una atenció especial a la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible.

Material de l'alumnat

 • Vídeos informatius: campanyes, documentals, notícies, etc., vinculats al contingut de la matèria.
 • Vídeos de cançons: cançons que parlen de realitats presentades al llibre.
 • PDF amb informació complementària útil per resoldre activitats o completar el contingut.
 • Enllaços a pàgines web oficials.
Educació en valors

El llibre de l'alumnat. Pas a pas

 • Descobrim

  Abordem els continguts plantejant un seguit de preguntes per debatre a l’aula a partir d’una situació real i propera.

 • Conversem

  Avancem amb activitats –que poden ser individuals, en grup petit o de tota l’aula– d’anàlisi de situacions, sense deixar de banda la reflexió i l’intercanvi de parers.

 • Apuntem

  Oferim una síntesi de les idees bàsiques que s’han plantejat al llarg de la sessió i que l’alumnat ha de comprendre i recordar.

 • Proposem

  Es tanca amb una proposta pràctica de solució o intervenció sobre el tema tractat.

Recursos del docent

 • La programació del curs amb el desenvolupament de les unitats didàctiques: orientacions didàctiques, programació d’aula i solucionari.
 • Avaluacions trimestrals: per competències específiques i criteris d’avaluació connectades amb els descriptors del perfil de sortida de l’alumnat.
 • Rúbriques d’avaluació.
 • Gestió de l’aula en l’entorn digital eCasals.

eCasals, el nostre entorn virtual d’aprenentatge

Entre totes les activitats del llibre de l’alumnat i de la proposta didàctica. Té en compte la diversitat de l’aula i permet assignar tasques de manera individual. També pots  crear les teves pròpies activitats.

Totes les activitats del llibre que es poden resoldre en format digital i els recursos organitzats per unitat.

Manual d’ús amb els temes d’ajuda més freqüents, contacte amb el servei de suport tècnic i assessoria digital.

Espai que permet incorporar i compartir recursos propis.

Selecciona les competències específiques i els criteris d’avaluació que vulguis avaluar. Assigna les activitats que corresponguin al teu alumnat i genera informes amb els seus resultats i la connexió amb els descriptors del perfil de sortida de l’alumnat.

El professorat pot visualitzar i avaluar els resultats de l’alumnat.

Crea les teves pròpies rúbriques o utilitza la proposta de l’editorial perquè formin part de la teva avaluació.

Treballa amb el teu alumnat per mitjà de la plataforma creant tots els grups que necessites.

Espai de comunicació entre professorat i alumnat. També s’hi pot publicar contingut digital.

Buscador de recursos digitals vinculats a la matèria. Filtra per paraules, cursos o temes.

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.