23/05/2023

Els llibres de Codi Obert, un referent en les propostes d’activitats d’avaluació competencial de les PAU

T’acompanyem en la preparació de les noves Proves d’Accés a la Universitat per tal que el teu alumnat assoleixi l’èxit.

A l’Editorial Casals tenim molt present que a Batxillerat es treballa amb la mirada posada en les Proves d’Accés a la Universitat.

Resolem les teves inquietuds: els llibres de Codi obert LOMLOE d’Editorial Casals se centren en aprenentatges útils i orientats a la preparació de les PAU.

Les propostes d’activitats d’avaluació competencial del Departament d’Educació ens avalen!

Aquestes propostes incorporen l’enfocament competencial, que també és present en els nostres llibres de CODI OBERT LOMLOE, i es divideixen en tres blocs: resolució de problemes, gestió i comunicació de la informació i pensament crític. Podem trobar-ne uns exemples en els projectes de Lengua Castellana i Llengua Catalana.

Lengua castellana y Literatura
Descarregar PDF de Codi obert Descarregar PDF de la prova PAU

 

Llengua catalana i Literatura
Descarregar PDF de Codi obert Descarregar PDF de la prova PAU

Gràcies al model d’aprenentatge Codi obert, la pressió dels educadors es redueix i aconsegueixen la millor ajuda perquè l’alumnat assoleixi l’èxit en les Proves d’Accés a la Universitat.