Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Biologia i Geologia, dins de Codi obert,  inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

 

Aprenentatge en context

Articulem cada unitat entorn de 3 a 5 situacions d’aprenentatge relacionades amb diferents situacions reals d’àmbit personal, social i global, en què tenen lloc fets, processos, fenòmens, investigacions, esdeveniments… l’observació i l’anàlisi dels quals són rellevants per adquirir aprenentatges. Es tracta de situacions que, a més, afavoreixen l’autonomia personal i generen competències per aprendre a aprendre en col·laboració amb els companys i les companyes.

Claus del projecte

Ensenyar preguntant per aprendre fent-se preguntes

Fem recerca i reflexionem per trobar respostes per a les nostres preguntes

Construir coneixement amb sentit

Integrem un nou coneixement a partir d’un altre de previ

Transferir aprenentatges entre àrees

Proposem projectes interdisciplinaris

Personalitzar l’ensenyament

Realitzem una adaptació curricular del llibre de l’alumnat

Descarrega l'app
Catàleg

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals