Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Biologia i Geologia, dins de Codi obert,  inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

 

Aprenentatge en context

Articulem cada unitat entorn de 3 a 5 situacions d’aprenentatge relacionades amb diferents situacions reals d’àmbit personal, social i global, en què tenen lloc fets, processos, fenòmens, investigacions, esdeveniments… l’observació i l’anàlisi dels quals són rellevants per adquirir aprenentatges. Es tracta de situacions que, a més, afavoreixen l’autonomia personal i generen competències per aprendre a aprendre en col·laboració amb els companys i les companyes.

Claus del projecte

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Transformem l’entorn de manera compromesa, responsable i sostenible.

Ensenyem a partir de l’entorn de l’alumnat

Utilitzem el pensament científic per entendre i explicar fenòmens de l’entorn.

Ensenyem preguntant per aprendre fent-se preguntes

Emprenem accions fonamentades científicament per preservar la salut i el medi ambient.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les TIC.

Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat

Plantegem i desenvolupem projectes que aportin solucions a necessitats o problemes de manera creativa i cooperativa.

Personalitzem l’ensenyament

Realitzem una adaptació curricular del llibre de l’alumnat.

Descarrega l'app
Catàleg

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals