Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa, dins de Codi obert, inclou els llibres de Cultura clàssica per a l’etapa d’ESO i els llibres de Llatí per a l’etapa d’ESO i de Batxillerat.

Oferim un material de qualitat, rigorós i clar, avalat per la pràctica d’un gran nombre de docents i per l’experiència del nostre autor a les aules i en la creació de materials didàctics de l’àrea de Cultura clàssica i Llatí.

Claus del projecte

ESO Llatí

Ensenyem a partir de l’entorn de l’alumnat

Ens endinsem en la cultura clàssica a través de realitats vigents en el nostre entorn actual.

Expliquem continguts a través d’imatges 

Donem vida al passat a través de la recreació gràfica dels seus elements i del seu llegat.


Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat 

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la cultura antiga.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible 

Fem especial atenció a la igualtat de gènere i al desenvolupament sostenible.

Situem l’alumnat al centre del seu aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu 

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i suport.

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

ESO Cultura clàssica

Flexibilitzem la seqüenciació de continguts al Batxillerat

Agrupem els continguts de Batxillerat en un sol llibre.

Exercitem els models d’exàmens de les proves d’accés a la universitat

Oferim recursos i eines per afrontar les PAU amb èxit.


Reconeixem en la societat actual el llegat grecoromà

Realitzem una constant remissió a la pervivència i presència del passat clàssic en la modelització de la cultura actual.

Utilitzem eines pròpies de les Ciències Socials

Exposem el contingut per mitjà de diverses fonts d’informació.

Tracem ponts entre la cultura clàssica i la nostra realitat

Contextualitzar els sabers en situacions que permetin un aprenentatge útil i eficaç per al dia
a dia.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i suport.

Situem l’alumnat al centre de l’aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Fem especial atenció a la igualtat de gènere i al desenvolupament sostenible.

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Batxillerat Llatí

Ensenyem a partir de l’entorn de l’alumnat

Tracem ponts entre la cultura clàssica i la nostra realitat.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i suport.


Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la cultura antiga.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Fem especial atenció a la igualtat de gènere i al desenvolupament
sostenible.

Situem l’alumnat al centre del seu aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals