Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa, dins de Codi obert, inclou els llibres de Cultura clàssica per a l’etapa d’ESO i els llibres de Llatí per a l’etapa d’ESO i de Batxillerat.

Oferim un material de qualitat, rigorós i clar, avalat per la pràctica d’un gran nombre de docents per i l’experiència del nostre autor a les aules i en la creació de materials didàctics de l’àrea de Cultura clàssica i Llatí.

Claus del projecte

ESO Llatí

Elaborar un projecte des de la pràctica docent

Facilitem l’ensenyament i l’aprenentatge de l’àrea

Ensenyar per a la vida

Desenvolupem un aprenentatge competencial


Ampliar i millorar la nostra capacitat comunicativa en català

  Enriquim el lèxic de la pròpia llengua

Gaudir de l’extraordinari univers creat per la mitologia grecoromana

S’hi inclouen relats dels déus i els herois més rellevants

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

ESO Cultura clàssica

Elaborar un projecte des de la pràctica docent

Facilitem l’ensenyament i l’aprenentatge de l’àrea

Explicar continguts a través d’imatges

Recreem rigorosament el llegat grecoromà


Transferir aprenentatges entre àrees

Proposem projectes interdisciplinars

Activar les ganes d’aprendre i de fer recerca

Fomentem la motivació a l’aula amb recursos digitals

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Batxillerat Llatí

Flexibilitzar la seqüenciació de continguts al Batxillerat

Agrupem els continguts del Batxillerat en un sol llibre

Incloem els aspectes específics dels exàmens de les PAU

Oferim recursos i eines per afrontar amb èxit les PAU


Endinsar-se en el passat per comprendre el present

Reconeixem en la societat actual el llegat grecoromà

Utilitzar eines pròpies de les ciències socials

Exposem el contingut per mitjà de fonts d’informació diverses

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals