Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa, dins de Codi obert, inclou els llibres de Cultura clàssica per a l’etapa d’ESO i els llibres de Llatí per a l’etapa d’ESO i de Batxillerat.

Oferim un material de qualitat, rigorós i clar, avalat per la pràctica d’un gran nombre de docents i per l’experiència del nostre autor a les aules i en la creació de materials didàctics de l’àrea de Cultura clàssica i Llatí.

Claus del projecte

ESO Llatí

Metodologia d’aprenentatge

Combinem l’explicació rigorosa dels continguts gramaticals amb la
metodologia d’aprenentatge del llatí com a llengua moderna. Per això presentem textos senzills (que es relacionen amb els temes de cultura de la unitat), en els quals l’alumnat ha de deduir el significat global del text, i llegir, escriure o parlar en llatí.

Exposició raonada i acurada

Procurem no pressuposar coneixements i referents culturals que és possible que l’alumnat no tingui, molt conscients que no es pot aprendre allò que no s’entén.


Situacions d’aprenentatge

Incloem una situació d’aprenentatge en cada unitat. Les situacions parteixen de preguntes suggerents per a l’alumnat i combinen sabers i estratègies de diferents matèries, relacionant en tot moment les problemàtiques actuals amb la seva dimensió històrica.

Activitats virtuals

Enriquim el llibre amb una gran quantitat d’activitats virtuals autoavaluables amb vista bé a consolidar conceptes, bé a ampliar coneixements. Les distribuïm al llarg de la unitat per fer-les més útils en cada moment de l’aprenentatge.

Referència constant a elements quotidians de la nostra realitat

Iniciem el llibre posant de relleu el vincle estret de la nostra cultura amb la de l’Antiguitat remarcant elements quotidians de la realitat actual i propera que ens fan deutors de Roma. Al llarg del llibre múltiples activitats promouen la consciència d’aquest vincle.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

ESO Cultura clàssica

Exposició raonada i acurada

Procurem no pressuposar coneixements i referents culturals que és possible que l’alumnat no tingui, conscients que no es pot aprendre allò que no s’entén.

Elements quotidians de la nostra realitat com a punt de partida

Ens endinsem en la cultura clàssica a partir d’elements quotidians de la nostra realitat i, per tant, coneguts per l’alumnat que provenen de l’Antiguitat.


Protagonisme de la imatge

Fem un esforç per donar cos i forma al passat per mitjà de recursos interactius: vídeos que donen vida al passat, recreacions interactives que permeten «veure» els edificis emblemàtics, o pintures i escultures integrades en activitats interactives que permeten identificar personatges especialment rellevants.

Conèixer el passat per construir un futur millor

Concebem el passat com una font de coneixement i reflexió per construir el futur amb criteri crític. Analitzem l’evolució de factors clau per a la sostenibilitat del planeta des del món antic fins a l’actualitat, amb la voluntat de revertir la compromesa situació present i caminar cap a un món més sostenible.

Focus sobre el patrimoni i la seva conservació

Proposem passejades de descobriment per les pàgines web dels nostres museus arqueològics principals, amb el focus posat en el valor de la conservació i la gestió del patrimoni.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant les activitats de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Batxillerat Llatí

Un sol llibre per als dos cursos de Batxillerat

Fem possible que cada aula treballi els continguts en el moment òptim, d’acord amb les seves circumstàncies.

Gran rigor en la selecció de textos per traduir

Exemplifiquem amb rigor les construccions gramaticals i posem una gran cura perquè les frases i els textos s’ajustin a les construccions treballades en cada moment.


Exposició raonada i acurada

Tenim molta cura a no pressuposar coneixements i referents culturals que és possible que l’alumnat no tingui, conscients que no es pot aprendre allò que no s’entén.

Treball amb fonts primàries i secundàries

Com a complement de l’exposició narrada i argumentada dels fets, proposem lectures, anàlisis i debats de fonts primàries i secundàries, per escoltar la «veu» dels propis actors de l’Antiguitat.

Mirada posada en la selectivitat

En els diversos blocs (Traducció, Història i cultura, Literatura), tant la disposició dels continguts com la manera d’abordar-los tenen molt present la preparació per a les proves de la selectivitat.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

 

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals