Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa, dins de Codi obert, inclou els llibres de Educació en valors cívics i ètics per a l’etapa d’ESO i els llibres de Filosofia i Història de la Filosofia per a l’etapa de Batxillerat.

ESO

Educació en valors cívics i ètics

Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat 

Reflexionem a partir de situacions i testimonis reals per crear-nos un criteri propi i argumentat.

Ens comprometem amb els valors ètics

Promovem conductes i actituds coincidents amb els valors ètics.

Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat

Treballem en projectes interdisciplinaris de manera col·laborativa.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible 

Partim d’una mirada global sobre la humanitat i el seu entorn vital.

Situem l’alumnat al centre del seu aprenentatge 

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.
Batxillerat

Filosofia

Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat

Implementem metodologies actives.

Ensenyem per a la comprensió 

Potenciem el pensament crític.


Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat 

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la filosofia.

Situem l’alumnat al centre del seu aprenentatge 

Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les TIC.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible 

Partim d’una mirada global sobre la humanitat i el seu entorn vital.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals