Claus del projecte

Abordatge sistemàtic dels grans interrogants i temes del saber filosòfic, sense desvincular-los del seu desenvolupament històric.
Tractament teòric i pràctic de les destreses de raonament i d’investigació pròpies de la filosofia (el comentari de text, la dissertació, el debat, l’anàlisi filosòfica d’obres d’art, etc.).

Desenvolupament explícit de les competències clau i de les transversals.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals