Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Física i Química, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

 

Aprenentatge en context

Articulem cada unitat al voltant de diverses situacions d’aprenentatge vinculades a diferents situacions reals en què tenen lloc fets, fenòmens naturals, processos, recerques, etc., l’observació i anàlisi dels quals són rellevants per adquirir aprenentatges. Aquestes situacions permeten afavorir l’autonomia personal i generar competències per aprendre a aprendre en col·laboració amb els companys i les companyes.

Claus del projecte

ESO

Ensenyar preguntant per aprendre fent-se preguntes

Fem recerca i reflexionem per trobar respostes a les nostres preguntes

Construir coneixement amb sentit

Integrem un nou coneixement a partir d’un altre de previ

Transferir aprenentatges entre àrees

Proposem projectes interdisciplinaris

Personalitzar l’ensenyament

Fem una adaptació curricular del llibre de l’alumnat

Catàleg

Descarrega l'app

Laboratori a casa

Claus del projecte

Batxillerat

Partir de contextos per donar sentit als continguts

Incorporem maneres noves d’ensenyar i aprendre

Ensenyar preguntant per aprendre fent-se preguntes

Fem recerca i reflexionem per trobar respostes a les nostres preguntes

Ensenyar a aprendre

Proporcionem eines per aprendre a aprendre

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals