Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa d’Història, dins de Codi obert, per a l’etapa de Batxillerat inclou els llibres de les assignatures Història de món contemporani i Història de l’art.  

Claus del projecte

Història del món contemporani

Comprendre el passat per comprendre el present

Impulsem el desenvolupament personal, intel·lectual i social de l’alumnat.

Reflexionem a partir de fonts primàries i historiogràfiques 

Formem l’alumnat amb autonomia i opinió pròpia.


Afrontem els reptes del nostre temps 

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Pensem l’art com a reflex del camí humà 

Desenvolupem un aprenentatge competencial.

Adoptem formes de treballar pròpies del nostre temps

Estimulem les estratègies cooperatives de construcció del coneixement.

Utilitzem els recursos multimèdia per aprendre sobre el passat 

Personalitzem l’ensenyament mitjançant les TIC.

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Història de l'art

Aprendrem des del context històric i cultural de l’art

Comprenem relacionant. Tota obra artística sorgeix d’un context històric, cultural i tecnològic concret.

Estudiem l’art com una manifestació sensible de l’esperit humà

Oferim fitxes de les obres per preparar les proves d’accés a la universitat.

Connectem les manifestacions artístiques amb la vida i les inquietuds de l’alumnat

Desenvolupem un aprenentatge competencial.

Implementem les noves tecnologies en l’estudi de l’art

Activem les ganes d’aprendre.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals