Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa d’Història, dins de Codi obert, per a l’etapa de Batxillerat inclou els llibres de les assignatures Història de món contemporani i Història de l’art.  

Claus del projecte

Història del món contemporani

Recórrer al passat per entendre el present

Impulsem el desenvolupament personal, intel·lectual i social de l’alumnat

Reflexionar a partir de fonts primàries i historiogràfiques

Formem l’alumnat amb autonomia i opinió pròpia

Pensar l’art com a reflex del camí humà

Desenvolupem un aprenentatge competencial

Utilitzar la xarxa per aprendre sobre el passat

Personalitzem l’ensenyament mitjançant les TIC

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Història de l'art

Aprendre des del context històric i cultural de l’art

Comprenem relacionant. Tota obra artística sorgeix d’un context històric, cultural i tecnològic concret

Estudiar l’art com una manifestació sensible de l’esperit humà

Oferim fitxes de les obres per preparar les proves d’accés a la universitat

Connectar les manifestacions artístiques amb la vida i les inquietuds de l’alumnat

Desenvolupem un aprenentatge competencial

Implementar les noves tecnologies en l’estudi de l’art

Activem les ganes d’aprendre

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals