Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa, dins de Codi obert, inclou els llibres de Llengua catalana i Literatura per a les etapes d’ESO i Batxillerat. Inclou també els llibres de Literatura universal per a l’etapa de Batxillerat.

Claus del projecte

ESO

Aprenentatge a partir de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzem els sabers propis de l’àrea en situacions reals a través d’activitats en context i de projectes.

Nova gramàtica de l’IEC

Implementem l’actualització completa dels continguts gramaticals de l’Institut d’Estudis Catalans amb un enfocament pràctic i pedagògic.

Nou enfocament de la comunicació oral

Treballem els eixos transversals de la LOMLOE a través de la seqüència didàctica «Rutina de pensament» – «Treball cooperatiu» – «Repte».

Itineraris temàtics

Articulem els sabers bàsics de la literatura a partir de la lectura de fragments d’obres que giren al voltant d’un eix temàtic concret.

Adaptació curricular

Ajustem i modifiquem la proposta curricular desenvolupada a cada curs amb l’objectiu d’atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Batxillerat

Nova gramàtica de l’IEC

Implementem l’actualització completa dels continguts gramaticals de l’Institut d’Estudis Catalans amb un enfocament pràctic i pedagògic.

Les proves d’accés a la universitat, el repte

Plantegem aprenentatges útils per a les proves de selectivitat, amb l’objectiu d’assolir amb èxit les aptituds i els coneixements necessaris en aquesta etapa.

Nou enfocament de la comunicació oral

S’aborden els eixos transversals de la LOMLOE a través del treball conjunt de l’escolta i la parla.

Blocs curriculars de la matèria per unitats

Seqüenciem el projecte de manera que les unitats segueixin els diferents blocs curriculars i, d’aquesta manera, evitem la fragmentació i la dispersió dels continguts.

Llengua catalana 1-2

Tots els continguts de Llengua catalana de primer i segon de Batxillerat en un sol volum.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app

Batxillerat · Literatura universal

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals