Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Matemàtiques, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

Aprenentatge basat en problemes

Oferim un aprenentatge de les matemàtiques basat en la formulació de preguntes reals i la resposta a aquestes preguntes, i amb sentit sobre qüestions o problemes pràctics.

ESO

Claus del projecte

 

Metodologia per contextos quotidians

Cada unitat desenvolupa un context proper al dia a dia de l’alumnat i interrelaciona els sabers bàsics dels diversos sentits matemàtics que es plantegen en el currículum.

El professor a casa

Incorporem exercicis resolts i vídeos turorials (Professor a casa) per consolidar els continguts de la matèria.


Aprenentatge significatiu

Les unitats estan estructurades en situacions d’aprenentatge que afavoreixen un ensenyament competencial.

Solucionari desenvolupat

La proposta didàctica inclou el solucionari amb el desenvolupament de totes les activitats.

Obert al treball col·laboratiu

Empoderem l’alumnat amb el sentit de la iniciativa, fomentem la creativitat i promovem una relació activa amb les matemàtiques.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Batxillerat

Claus del projecte

 

Nou projecte global de Batxillerat

Els autors d’ESO posen en funcionament aquest innovador projecte orientat a les proves d’accés a la universitat.

Aprenentatge a través de contextos

Aprenentatges basats en contextos de la vida real acompanyats d’una proposta d’activitats i d’una avaluació creada partir de les directrius de la LOMLOE.


Exercicis amb GeoGebra

Exercicis programats amb GeoGebra per consolidar els coneixements. L’alumnat podrà investigar, interpretar, analitzar i resoldre problemes.

Solucionari desenvolupat

La proposta didàctica inclou el solucionari amb el desenvolupament de totes les activitats.

Estratègia de resolució de problemes

Banc d’activitats i exercicis resolts pas a pas per consolidar conceptes i perquè l’alumnat sigui autònom amb el procés d’aprenentatge.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals