Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Matemàtiques, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

Aprenentatge basat en problemes

Oferim un aprenentatge de les matemàtiques basat en la formulació de preguntes reals i la resposta a aquestes preguntes, i amb sentit sobre qüestions o problemes pràctics.

ESO

Claus del projecte

 

Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat

Apliquem l’aprenentatge de les matemàtiques a contextos reals.

Partim de situacions d’aprenentatge per construir coneixement amb sentit 

A partir d’un context real plantegem diferents situacions d’aprenentatge que impliquin el desplegament d’actuacions associades a competències clau i específiques.


Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge 

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu 

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de recolzament.

Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat 

Fomentem la creativitat i una relació activa amb les matemàtiques.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible 

Parem especial atenció a la igualtat de gènere i al desenvolupament sostenible.

Catàleg

Descarrega l'app
Batxillerat

Claus del projecte

 

Ensenyem per a la vida

Desenvolupem un aprenentatge competencial.

Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge 

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.


Facilitem un aprenentatge continu i formatiu 

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de recolzament.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals