Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Matemàtiques, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

Aprenentatge basat en problemes

Oferim un aprenentatge de les matemàtiques basat en la formulació de preguntes reals i la resposta a aquestes preguntes, i amb sentit sobre qüestions o problemes pràctics.

Claus del projecte

Accedir al coneixement compartit

Connectem els diferents blocs curriculars.

Ensenyar preguntant per aprendre fent-se preguntes

Apliquem la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes.


Partir de situacions reals per construir coneixement amb sentit

Apliquem l’aprenentatge de les matemàtiques a contextos reals.

Situar l’alumnat al centre del seu aprenentatge

Personalitzem l’ensenyament mitjançant les TIC.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals