Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Musica, dins de Codi obert,  inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

Aprenentatge en context

Trobem música pertot arreu i l’alumnat n’escolta en diferents activitats d’oci i en els mitjans de comunicació. Oferim un aprenentatge basat en la funció de la música en diversos contextos motivadors i atractius, que constitueixen el motiu conductor de l’aprenentatge de continguts.

Claus del projecte

Escoltar per conèixer

Proporcionem una àmplia selecció i una gran varietat de recursos i activitats digitals, produïts amb cura i escollits meticulosament per facilitar la comprensió dels continguts, donar autonomia a l’alumnat i activar les ganes d’aprendre.

Aprenentatge a través de contextos motivadors

Oferim un aprenentatge basat en la funció de la música en diversos contextos propers que constitueixen el fil conductor dels continguts.


Relació activa amb la música

Fomentem la creativitat perquè l’alumnat aprengui a tocar, crear i expressar-se a través del llenguatge musical.

La música i el seu entorn

L’art musical no es presenta de forma aïllada, sinó que es relaciona amb factors històrics, econòmics, estètics, tecnològics, etc. És per això que vinculem la música a d’altres arts i àrees del coneixement.

Igualtat de gènere

Fem evident l’autoria de les dones en la cultura del seu temps i valorem explícitament la contribució de la dona en tots els àmbits musicals.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo Prova una demo. Illes Balears Prova una demo. Anglès

Catàleg

Descarrega l'app

Edició per a centres bilingües

Els centres bilingües tenen a la seva disposició els llibres de l’alumnat traduïts a l’anglès.

ISBN: 978-84-218-6637-5

ISBN: 978-84-218-6642-9

ISBN: 978-84-218-6647-4

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals