Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Musica, dins de Codi obert,  inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

Aprenentatge en context

Trobem música pertot arreu i l’alumnat n’escolta en diferents activitats d’oci i en els mitjans de comunicació. Oferim un aprenentatge basat en la funció de la música en diversos contextos motivadors i atractius, que constitueixen el motiu conductor de l’aprenentatge de continguts.

Claus del projecte

Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzar els sabers de l’àrea en situacions que permetin un aprenentatge útil i eficaç per al dia a dia.

Situem l’alumnat al centre del seu aprenentatge 

Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les TIC.


Empoderem l’alumnat amb un sentit d’iniciativa i creativitat 

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la música.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu 

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Assumir una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals i construir un entorn saludable.

Catàleg

Descarrega l'app

Edició per a centres bilingües

Els centres bilingües tenen a la seva disposició els llibres de l’alumnat traduïts a l’anglès.

ISBN: 978-84-218-6637-5

ISBN: 978-84-218-6642-9

ISBN: 978-84-218-6647-4

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals