Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Religió, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

ESO

Claus del projecte

Experiència i acció com a innovació pedagògica

Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat per mitjà de metodologies actives que permeten un aprenentatge útil i eficaç per al dia a dia.

Competència espiritual

Potenciem la capacitat de sortir d’un mateix per tal de perfeccionar-se, amb vista a l’encontre amb les altres persones, i fomentem la pràctica de la interioritat, especialment per obrir-se a l’encontre amb Déu.


Aprenentatge continuat i formatiu

Facilitem un aprenentatge amb itineraris de reforç i d’ampliació a partir d’una seqüència basada en la neuroeducació (Prepara’t – Millora – Posa’t a prova).

Més de mil recursos multimèdia amb diferents finalitats

Oferim recursos per completar i integrar els continguts, així com per suscitar l’interès i el diàleg. Activem les ganes d’aprendre a partir de recursos basats en el context de la realitat de l’alumnat.

Foment de la identitat religiosa de l’alumnat mitjançant el testimoniatge

Es presenten testimoniatges de joves d’avui dia i de sants de totes les èpoques com a referents que facilitin l’assimilació dels valors autènticament cristians.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Batxillerat

Claus del projecte

El mètode Catholic Voices

Aquest mètode promou l’escolta i el diàleg, a la vegada que busca la comprensió de les crítiques. Busquem nous mètodes per a millorar la transmissió de la fe cristiana.

Cerca d’un diàleg autèntic amb la cultura del nostre temps

S’ofereixen claus d’interpretació que donin sentit a la vida de l’alumnat i als nous desafiaments que el nostre món planteja, permetent el desenvolupament de la identitat cristiana i l’exercici d’una ciutadania activa, crítica i responsable.


Empoderem l’alumnat amb un sentit d’iniciativa i creativitat

Fomentem la creativitat i una relació activa amb els valors cristians.

Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge. Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les TIC.

Facilitar la comprensió dels continguts.
Potenciar l’autonomia de l’alumnat.
Activar les ganes d’aprendre.
Fomentar el judici crític, ètic i estètic.

Exposició rigorosa

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals