Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Religió, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

ESO

Claus del projecte

Ensenyem des de l’entorn de l’alumnat

Implementem metodologies actives.

Orientem el desenvolupament de la dimensió espiritual

Valorem la recerca i l’autenticitat.


Situem l’alumnat al centre del seu procés aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les TIC.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Potenciem la iniciativa i la creativitat en els alumnes i les alumnes

Fomentem una relació activa amb els valors cristians.

Compatibilitzar la fe i la raó

Afrontem els desafiaments de la nostra època.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Assumir una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals per caminar cap a un futur globalment sostenible.

Catàleg

Descarrega l'app
Batxillerat

Claus del projecte

Construïm entre tots

Fomentem el compromís i la participació a través del diàleg amb la cultura actual.

Empoderem l’alumnat amb un sentit d’iniciativa i creativitat

Fomentem la creativitat i una relació activa amb els valors cristians.


Situem l’alumnat al centre del seu procés aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les TIC.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Assumir una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals i construir un entorn saludable.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals