Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Tecnologia i Digitalització, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

Aprenentatge basat en reptes

Contextualitzem els coneixements propis de la tecnologia i la digitalització en la resolució d’un repte que es planteja a l’inici de cada unitat, amb el propòsit que l’aprenentatge sigui útil i eficaç, i que l’alumnat sigui autònom i crític. Els reptes potencien el treball col·laboratiu i la creació de vincles entre els estudiants, així com la transferència d’aprenentatges entre l’àrea de Tecnologia i Digitalització i altres àrees STEM.

Claus del projecte

Aprendre a través de reptes

Contextualitzem els sabers propis de la tecnologia i la digitalització a través de la resolució d’un repte que potencia el treball col·laboratiu i la creació de vincles entre l’alumnat i altres matèries STEM.

Tecnoètica a l’aula

Promovem el desenvolupament del pensament crític en relació amb l’ús ètic de la tecnologia. Exposem contextos reals que afavoreixen que l’alumnat reflexioni sobre el paper de la tecnologia en aquells àmbits que es poden considerar èticament vulnerables.

Aprenentatge continu i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i d’ampliació a partir d’aquesta seqüència:
Prepara’t: per activar coneixements previs.
Millora: per a reforçar o ampliar el que s’ha après.
Posa’t a prova: per conèixer el grau d’adquisició dels aprenentatges.

Continguts interactius i realitat augmentada

Potenciem la capacitat d’investigació i recerca a partir d’experiències interactives i de la realitat augmentada.

Educació per al desenvolupament sostenible

Desenvolupem competències bàsiques que permeten i empoderen a l’alumnat per tal que reflexioni al voltant de les seves actuacions en l’entorn i sobre l’impacte que tenen en els àmbits social, cultural, econòmic i en el medi ambient, tant en l’actualitat com en el futur, partint d’una perspectiva local que s’estén cap a una de global.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app