Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Tecnologia i Digitalització, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

Aprenentatge basat en reptes

Contextualitzem els coneixements propis de la tecnologia i la digitalització en la resolució d’un repte que es planteja a l’inici de cada unitat, amb el propòsit que l’aprenentatge sigui útil i eficaç, i que l’alumnat sigui autònom i crític. Els reptes potencien el treball col·laboratiu i la creació de vincles entre els estudiants, així com la transferència d’aprenentatges entre l’àrea de Tecnologia i Digitalització i altres àrees STEM.

Claus del projecte

Aprenem a través d’un repte

Coneixem la naturalesa interdisciplinària de la tecnologia i la seva connexió amb el món real.

Visibilitzem i fomentem el paper de la dona en la ciència

Fomentem la vocació científica en les adolescents.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Desenvolupem idees i solucions innovadores i sostenibles que donin resposta a necessitats concretes.

Valorem l’impacte de la tecnologia en la societat

Fomentem el pensament crític dels alumnes en relació amb l’ús ètic de la tecnologia.

Explorem l’entorn de forma interactiva i enriquidora

Potenciem la capacitat de recerca i d’investigació.

Coneixem les eines i els recursos de l’entorn personal d’aprenentatge

Desenvolupem aplicacions informàtiques seguint una automatització programada de processos.

Facilitem un aprenentatge continuat i formatiu

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i d’ajuda.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.