Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Visual i Plàstica, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO en dues metodologies, aprenentatge basat en projectes i centres d’interès. Així mateix, s’ofereixen els llibres de Dibuix tècnic per a Batxillerat.

Aprenentatge basat en projectes

S’ofereix un aprenentatge de l’àrea basat en l’elaboració de projectes que donen respostes a problemes del món real. Així, doncs, l’organització interna de cada context es basa en les següents fases de l’aprenentatge:

1. Què en sabem, de…?
2. Què en diuen els experts?
3. Construïm amb coneixement
4. Passem a l’acció
5. Què has après?

Aprenentatge per centres d’interès 

Llibre. Basat en projectes (ABP): els continguts curriculars es treballen per projectes, amb activitats d’aprenentatge significatiu, de forma competencial i globalitzada. Carpeta de làmines. Basada en centres d’interès: activitats en format de làmina que treballen els continguts curriculars en sis centres d’interès. Les activitats se centren en la pràctica dels procediments i de les tècniques artístiques tant analògiques com digitals.

Aprenentatge a través de contextos motivadors

Contextualitzem els sabers propis de l’àrea en situacions d’aprenentatge reals i els vinculem directament a la competència personal i social.

Atenció personalitzada de l’alumnat

Garantim l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge per mitjà d’activitats avaluables, amb tasques multinivell, l’ús de la realitat augmentada i recursos digitals, per consolidar els continguts i incentivar l’autoregulació de l’aprenentatge.

Treball col·laboratiu 

Es promou el treball col·laboratiu i la transferència d’aprenentatges entre els blocs curriculars de l’àrea de Plàstica, Visual i Audiovisual / Expressió artística i altres matèries.

Agenda 2030

Igualtat de gènere Incorporem la presència, el paper i l’aportació de les dones en la cultura de tots els temps. Desenvolupament sostenible Assumim una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals per caminar cap a un futur globalment sostenible.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app

El knolling

ESO

Aprenentatge per centres d’interès

Un projecte amb dues línies autònomes d’aprenentatge actiu

Llibre. Basat en projectes (ABP): els continguts curriculars es treballen per projectes, amb activitats d’aprenentatge significatiu, de forma competencial i globalitzada. Carpeta de làmines. Basada en centres d’interès: activitats en format de làmina que treballen els continguts curriculars en sis centres d’interès. Les activitats se centren en la pràctica dels procediments i de les tècniques artístiques tant analògiques com digitals.

Aprenentatge a través de contextos motivadors

Contextualitzem els sabers propis de l’àrea en situacions d’aprenentatge reals i els vinculem directament a la competència personal i social.

Atenció personalitzada de l’alumnat

Garantim l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge per mitjà d’activitats avaluables, amb tasques multinivell, l’ús de la realitat augmentada i recursos digitals, per consolidar els continguts i incentivar l’autoregulació de l’aprenentatge.

Treball col·laboratiu

Es promou el treball col·laboratiu i la transferència d’aprenentatges entre els blocs curriculars de l’àrea de Plàstica, Visual i Audiovisual / Expressió artística i altres matèries.

Agenda 2030

Igualtat de gènere Incorporem la presència, el paper i l’aportació de les dones en la cultura de tots els temps. Desenvolupament sostenible Assumim una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals per caminar cap a un futur globalment sostenible.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app

Els autors

Un projecte creat per professors en actiu i que neix de l’experiència a les aules.

Francesc Casabella Planas

Llicenciat en Belles Arts, actualment treballa de docent a l’Institut Obert de Catalunya, centre de formació a distància. Ha rebut diversos premis per la seva tasca en  TIC de part del Saló Internacional de Tecnologia i Innovació Educativa SIMO i d’institucions com el Consell Audiovisual de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona. artgraffitidigitales.wordpress.com

Lídia Peyret Castro

Llicenciada en Belles Arts, actualment és professora de l’Institut Les Cinc Sènies, que és un centre que treballa íntegrament per projectes, i responsable del departament d’Educació Visual i Plàstica i coordinadora pedagògica d’aquest institut. És formadora de formadors a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Ha rebut diversos premis per les seves obres en escultura i còmic.

Gemma Garí Ferré

Llicenciada en Belles Arts, actualment és docent a l’Institut Ramon Turró i Darder, de Malgrat de Mar. Ha treballat de formadora de personal docent en tècniques plàstiques.

Paula Vicente

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i en Belles Arts, i actualment és professora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Ha treballat a l’Institut Manresa Sis com a docent, però també com a membre de l’equip impulsor del projecte educatiu que planteja l’atenció integral i personalitzada a tot l’alumnat, a partir de l’aprenentatge experiencial i per projectes.

Batxillerat

Dibuix tècnic

Ajuda interactiva

En cada unitat s’aporten activitats resoltes pas a pas com a ajuda interactiva per facilitar la tasca docent.

Afrontem el repte de les proves d’accés a la universitat

Plantegem aprenentatges útils a partir dels models de les proves de selectivitat de totes les comunitats autònomes, amb l’objectiu d’assolir amb èxit les aptituds i els coneixements necessaris en aquesta etapa.

Conceptes i terminologia adaptats

Presentem una exposició sintètica dels continguts curriculars, acompanyada de múltiples imatges per reforçar les explicacions d’una forma més clara i visual.

Iniciem l’alumnat en la pràctica de les tecnologies digitals

• Ensenyaments enfocats a la vida professional de l’alumnat.
• A cada curs dediquem tres unitats al dibuix infogràfic mitjançant el programa CAD.
• El desenvolupament de cada unitat es fa a manera de tutorial.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app

Els autors

Un projecte creat per professors en actiu i que neix de l’experiència a les aules.

Bernardo Mas Mas

És enginyer tècnic i llicenciat en Pedagogia, i també ha cursat el programa de doctorat en Expressió gràfica arquitectònica de la UB. Exerceix de catedràtic d’Educació Visual i Plàstica a l’institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, és subcoordinador de Dibuix Tècnic per a les PAU a la Universitat Rovira i Virgili i formador en programes de dibuix assistit per ordinador del Departament d’Educació i de la URV.

Ramon Gasull Barberà 

És llicenciat en Arquitectura i actualment exerceix de docent al Col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona. També treballa d’arquitecte, tant al servei de l’Administració pública com per compte propi. Ha rebut diversos premis i distincions en l’àmbit del disseny de paisatge urbà i equipament públic.

 

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals