Objectes i condicions

Aquestes condicions generals d’ús, condicions de venda i política de privacitat regulen l’ús de https://www.editorialcasals.com, del qual EDITORIAL CASALS, SA (d’ara en endavant, «Editorial Casals»), amb CIF A08199820 i domicili a C/ Casp, 179, 1r, 08013 de Barcelona, n’és el titular. A través del seu lloc web https://www.editorialcasals.com, Editorial Casals proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquirir-los. A causa del contingut i la finalitat d’aquest lloc web, les persones que es vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de «client». La condició de client suposa l’adhesió a les condicions d’ús de la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web. En qualsevol cas, hi ha pàgines de www.editorialcasals.com accessibles a persones físiques o jurídiques que no s’hi arribin a registrar ni iniciïn l’adquisió d’un producte (d’ara en endavant, «usuaris»). En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts de www.editorialcasals.com accepten estar sotmesos als termes i les condicions que inclouen aquestes condicions generals, en la mesura que se’ls puguin aplicar. Editorial Casals vol fer saber als seus clients i usuaris que s’adreça exclusivament a un públic més gran de 18 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per la Península, les Baleals i les Canàries (d’ara en endavant, el «territori»).