07/06/2022

Webinar: Aprenentatge basat en reptes Tecnologia i Digitalització

Tecnologia i Digitalització

Coneix les novetats i competències de Tecnologia i Digitalització amb la nova llei LOMLOE.

LOMLOE: “És imprescindible la implementació de propostes pedagògiques que, partint dels centres d’interès dels alumnes i les alumnes, es basin en contextos o situacions d’aprenentatge que els permetin connectar i aplicar el que aprenen en contextos propers a la vida real.”

Seguint els principis de la nova llei d’educació, contextualitzem els sabers propis de la tecnologia i la digitalització a través de la resolució d’un repte que potencia el treball col·laboratiu i la creació de vincles entre els estudiants i altres matèries STEM. Els llibres de Tecnologia i Digitalització presenten un context i un repte en cadascuna de les unitats i distribueixen els continguts en quatre blocs i set competencies:

BLOC 1

Comunicació i difusió d’idees.

BLOC 2

Pensament computacional, programació i robòtica.

BLOC 3

Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge.

BLOC 4

Tecnologia sostenible.

Et presentem les claus de la metodologia de l’aprenentatge basat en reptes a Tecnologia i Digitalització en el següent webinar a càrrec d’Ingrid Muñoz, enginyera Civil, docent i editora de Tecnologia i Digitalització:

Accedeix a la presentació del webinar amb tota la informació de l’aprenentatge basat en reptes a Tecnologia i Digitalització: