projectes

L’aprenentatge per projectes implica un canvi important en els plantejaments didàctics clàssics. Tenint en compte aquesta metodologia, Projectes presenta un material per als mestres que se sumen a aquest canvi, però també per als mestres experts que desitgin complementar o innovar les seves propostes

Els continguts es presenten de manera globalitzada, oberta i flexible amb la finalitat que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge i els mestres, els agents conductors.

Articula cada projecte entorn de 4 fases: planificació, cerca d’informació, desenvolupament  del projecte i tancament.

Sistematitza rutines de pensament perquè l’alumne faci un raonament lògic i pautat.

Acompanya el mestre que s’inicia en la metodologia per projectes en les Rutes pedagògiques.

Ofereix a mestres experts una Guia ràpida per fases amb els recursos disponibles per personalitzar les sessions de treball.

Es fonamenta en les competències i intel·ligències múltiples, que es concreten a la ruta pedagògica específica de cada projecte.

Els temes dels projectes comprenen diversos camps i disciplines (ciència, tecnologia, història…) que responen tant a les directrius curriculars com a les inquietuds i als interessos dels alumnes.

Són 17 projectes estructurats en carpetes independents i organitzats en nivells:

trotacamins

trotacamins

material per a l’alumne

Quadern d’activitats
+ adhesius removibles

Serveix de dossier d’aprenentatge del projecte i recull la informació
que els alumnes han après.

Inclou una taula d’autoavaluació que reflecteix el progrés assolit durant el projecte amb relació a la motivació, l’expressió, la investigació, l’aprenentatge i el treball individual i de grup.

Llibre informatiu

Recull amb rigor els continguts bàsics que s’han de desenvolupar al llarg del projecte i els presenta d’una  manera atractiva.

Ajuda a resoldre els dubtes i les inquietuds dels alumnes, i guia la temporització de les sessions assembleàries.

Facilita la comunicació entre la família i l’escola i implica els que formen part de l’una i de l’altra en el desenvolupament del projecte.

 

Recursos  addicionals

8 cartolines amb encunys per fer tant les activitats manipulatives com els  jocs proposats als tallers i racons del projecte.

Més continguts
Quadern d’activitats: la prehistòria
VEURE-HO

material per al mestre

 

La ruta pedagògica del marc teòric estableix les bases del treball per projectes i descriu les tècniques d’aprenentatge, les fases que constitueixen la metodologia, la funció dels tallers i els racons, i la iniciació al treball cooperatiu.

Tot això se situa en el marc curricular de les competències i està en consonància amb les intel·ligències múltiples, amb la garantia de l’experiència de Casals, pioners en mètode d’Infantil basat en aquesta teoria del psicòleg Howard Gardner.

Més continguts

A més, hi ha una ruta pedagògica per a cada projecte, que desenvolupa pas a pas les 4 fases: planificació, cerca d’informació, desenvolupament del projecte i tancament.

Les rutes pedagògiques ofereixen:

 • La planificació del projecte.
 • La programació dels continguts.
 • Les possibles idees del producte final o tancament del projecte.

 • El desenvolupament pautat de les activitats.
 • Un dossier informatiu per al mestre.

 • Els recursos literaris i els recursos digitals en un DVD.
 • Les possibles rutes de motivació en un mapa conceptual.

Més continguts

material per a l’aula

recursos digitals

Cada projecte consta de:

 

 • 8 fitxes interactives (PDI), lúdiques i didàctiques.
 • Un pòster interactiu.
 • 3 jocs.
 • L’adaptació audiovisual del llibre informatiu en un vídeo.
 • La cançó temàtica del projecte.
 • Imatges, vídeos, àudios i enllaços complementaris.

El mestre disposa dels documents didàctics següents:

 

 • La ruta pedagògica digital, amb tots els recursos en el context de cada pàgina.
 • La programació del docent i rúbriques d’avaluació.
 • Una taula per a la recollida d’informació.
 • Un quadrant per als noms dels alumnes de la classe.
 • Rutines de pensament.

Material disponible a
ecasals.cat
i al DVD de la ruta pedagògica.